Linnéträdgården

Linnéträdgården är en botanisk trädgård som finns vid Svartbäcksgatan i Uppsala. Den har sitt namn efter Carl von Linné, men grundlades redan 1655 av Olof Rudbeck d.ä.

Uppsala universitets botaniska trädgård är den äldsta botaniska trädgården i Sverige. Den anlades 1655 av universalgeniet Olof Rudbeck den äldre, professor i medicin. Den låg då mitt inne i centrala Uppsala, och det i stadsdelen Svartbäcken nära Fyrisån. 

Denna trädgård användes för att medicinstudenterna skulle lära sig mer om botanik och studera medicinalväxter. Här fanns det massor av växter att ägna sig åt och mot slutet av 1600-talet fanns mer än 1800 växtarter i trädgården. Flera av dessa arter kom vara först i Sverige att odlas på denna plats. 

Dessvärre kom trädgården att under stora stadsbranden i Uppsala 1702 få svåra skador och det saknades medel för universitetet att återställa den. Det gjorde att trädgården förföll. 

Året 1741 tog Carl von Linné över som föreståndare för den då förfallna akademiträdgården. Han kom att förvandla denna till att bli en av de allra främsta trädgårdarna och det i hela världen. Han förde samman tusentals växter som sedan odlades enligt den speciella ordning han själv fastställde. Det enligt enligt sexualsystemet eller i ekologiska planteringar. Linnés botaniska trädgård är idag rekonstruerad efter hans ursprungliga plan från 1745. Den kallas numera Linnéträdgården och är ett levande minnesmärke över den store naturforskaren.

Det är ett måste att besöka detta ställe om du är i Uppsala!

6 May 2020